NL & BE GRATIS VERZENDING VANAF €50

Garantiebeleid

VoltFiets Garantiebeleid

Ingangsdatum: 01/01/2023

Bedrijfsinformatie:

Bedrijf: VoltFiets B.V.
Kamer van Koophandel (KVK) Registratie: 93153899
Adres:Izaäk Enschedéweg 42N 2031 CS Haarlem


1. Duur van de garantie:

VoltFiets geeft op alle onderdelen van de fatbike een garantietermijn van 2 jaar, ingaande vanaf de datum van aankoop.


2. Gedekte componenten:

De garantie dekt alle onderdelen van de fatbike, inclusief maar niet beperkt tot het frame, de wielen, versnellingen, remmen en elektrische componenten.

3. Uitsluitingen:

De garantie dekt geen schade als gevolg van crashes, ongelukken of andere door de gebruiker veroorzaakte fouten.
Algemene slijtage van de batterij door regelmatig gebruik valt niet onder de garantie.

4. Claimproces:

Om een garantieclaim in te dienen, moet de klant een aankoopbewijs overleggen, waarop de aankoopdatum en de betreffende factuur staan vermeld.
Klanten moeten contact opnemen met VoltFiets via de aangeboden klantenservicekanalen voor begeleiding bij het claimproces.


5. Evaluatie en oplossing:

VoltFiets zal elke garantieclaim van geval tot geval beoordelen.
Schade die onder de garantie valt, wordt naar goeddunken van VoltFiets gerepareerd of vervangen.
Reparaties of vervangingen worden uitgevoerd met originele VoltFiets onderdelen of componenten.

Gratis reparatie binnen de garantieservice (indien in aanmerking komend) wordt alleen aangeboden in VoltFiets Werkplaats in Haarlem


6. Beperkingen:

De garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van de fatbike.
Eventuele wijzigingen of wijzigingen die door de klant aan de fatbike worden aangebracht, kunnen de garantie ongeldig maken.

7. Verantwoordelijkheden van de klant:

Klanten zijn verantwoordelijk voor het juiste onderhoud en de verzorging van hun fatbike om optimale prestaties te garanderen.
In geval van een probleem zijn klanten verplicht het probleem onmiddellijk aan VoltFiets te melden en de aanbevolen procedures voor oplossing te volgen.

8. Toepasselijk recht:

Op dit garantiebeleid is Nederlands recht van toepassing.

9. Contactgegevens:

E-mail klantenservice: support@voltfiets.eu
Telefoonnummer klantenservice: +31 85 060 7377


Let op: Dit garantiebeleid kan worden gewijzigd en VoltFiets behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.